De V-snaar is een belangrijk onderdeel van de motor van een auto. Als de V-snaar gebroken of beschadigd is, kan de motor oververhit raken, bovendien is de stroomvoorziening niet meer gegarandeerd en vallen belangrijke systemen uit. Alleen door deze tijdig te vervangen kunnen alle functies van de auto worden hersteld en kan ergere schade aan het voertuig worden voorkomen. In dit artikel leggen wij uit hoe u een beschadigde V-riem herkent en wat u in het volgende geval moet doen.

motorblok-auto

Hoe kan ik problemen met een V-snaar voorkomen

Een kapotte V-snaar kan dure gevolgen hebben; laat het in de eerste plaats niet zo ver komen. De geopende kleppen van de motor zullen dan tegen de zuigers botsen, wat deze kan beschadigen. De meeste autofabrikanten adviseren de V-snaar regelmatig te vervangen. Als u de auto op een later tijdstip wilt verkopen, vragen potentiële kopers vaak of en wanneer de V-snaar is vervangen. De zorg voor en het onderhoud van de auto kunnen de marktwaarde ervan positief beïnvloeden. Aanbevolen wordt de V-snaren te vervangen met tussenpozen van 80.000 tot 90.000 kilometer.

Naast regelmatige vervanging moeten automobilisten met bepaalde tussenpozen visuele inspecties uitvoeren. Het is betrekkelijk eenvoudig te zien of de distributieriem gebroken is. Slijtage kan ook zonder speciale apparatuur worden opgespoord. Het materiaal wordt merkbaar dunner en de oneffenheden op de distributieriem zijn moeilijker waar te nemen. Als automobilisten al scheurtjes ontdekken, moeten zij ervan afzien verder te rijden, omdat de V-snaar op elk moment kan scheuren.

Wat doen bij een defecte V-snaar?

Wat moet ik doen als je denkt dat de V-snaar defect is? Dat leggen wij hieronder voor je uit!

  • Motor afzetten: Als je ongewone geluiden uit de motorruimte hoort moet je de auto onmiddellijk afzetten.
  • Open de motorkap: Nadat u de motor heeft uitgezet, kun je de motorkap openen.
  • Neem de handleiding bij de hand: Hier vind je informatie over de plaats van de V-snaar.
  • Controle van de V-snaar: Controleer of deze strak staat en of het materiaal in goede staat is. Als er zichtbare tekenen zijn van slijtage, scheuren of verminderde spanning, is er een vermoeden van schade aan de V-riem.
  • Sleepdienst: Laat de auto zo nodig naar een gespecialiseerde garage slepen en laat de V-snaar controleren.
  • Controle door de garage: Als de V-riem gebroken is, controleert de garage de toestand van de onderdelen in de motorruimte om gevolgschade uit te sluiten.

De kosten van een nieuwe V-snaar

De materiaalkosten voor een nieuwe V-snaar bedragen ongeveer 25 tot 50 euro. De keuze hangt af van het exacte voertuigmodel, want niet elke V-riem is geschikt voor elk voertuig. In de meeste auto’s is de V-riem gemakkelijk bereikbaar in de motorruimte, wat het vervangen ervan vergemakkelijkt. Ervaren mechatronici uit de automobielsector hebben ongeveer 30 minuten nodig voor de vervanging. Werkplaatsen rekenen tussen 60 en 110 euro om de V-snaar te vervangen. Wanneer u de V-riem vervangt, raden wij u aan ook de spanpoelie en de stationaire riemschijf te vervangen. Als de V-riem is verwijderd, zijn deze onderdelen gemakkelijk toegankelijk en bedragen de materiaalkosten slechts ongeveer 10 euro.