De bougie is een normaal slijtageonderdeel en moet tijdens gebruik van een auto met tussenpozen worden vervangen. Een bougie heeft tot taak het brandstof-luchtmengsel in de verbrandingskamers van de motor tot ontbranding te brengen. De bougie wordt echter alleen in benzinemotoren gebruikt, en daarom worden benzinemotoren meestal aangeduid als motoren met elektrische ontsteking. Dieselmotoren daarentegen zijn zogenaamde zelfontbranders, omdat het brandstof-luchtmengsel sterk wordt samengeperst en door de hoge druk zelf ontbrandt. Dieselmotoren hebben dus geen bougies nodig, maar gloeibougies. Als u een auto met benzinemotor bezit, kunt u te weten komen hoe en wanneer u de bougies moet vervangen, waarom ze verslijten en hoeveel het kost om ze in de werkplaats te laten vervangen.

bougies

Wat zijn de symptomen van een defecte bougie

In de meeste gevallen kunt u defecte bougies betrekkelijk snel herkennen, omdat ze duidelijk merkbaar zijn door een verkeerde ontsteking. De auto begint dan te schokken en afzonderlijke cilinders kunnen ontstekingsfouten maken. Als de motor traag start, d.w.z. er langer over doet dan gewoonlijk om te starten, is dit ook een teken. Als de motor bij stilstand plotseling weer afslaat, zijn de afzonderlijke bougies zeker defect. Tijdens het rijden kan een verhoogd brandstofverbruik met een lager motorvermogen worden waargenomen als de stekkers niet in orde zijn. Als u de mogelijkheid of de kennis hebt, kunt u ook naar de bougies zelf kijken: Als de elektroden zichtbare slijtage vertonen en zwart zijn geworden, moeten zij duidelijk worden vervangen. Normaal moeten de elektroden een vaalbruine kleur hebben en geen witte of zwarte afzettingen vertonen.

Door haperende ontsteking kan onverbrande brandstof, die ook te ruiken is aan benzine, in de katalysator terechtkomen en deze beschadigen. In het algemeen moeten benzinemotoren snel een bedrijfstemperatuur in de verbrandingskamer van ongeveer 400 graden bereiken. Vanaf deze temperaturen kunnen de bougies vrij worden ontstoken. Daarom hebben motoren over het algemeen te lijden van te frequente of overwegend korte ritten.

Raadpleeg je onderhoudsboekje voor het vervangen van je bougies

Veel fabrikanten schrijven de exacte intervallen voor het vervangen van bougies voor. De vervangingsintervallen variëren uiteraard naar gelang van het model, het materiaal en de fabrikant. De exacte intervallen voor vervanging kunt u vinden in het onderhoudsboekje van uw auto. Gemiddeld zijn conventionele bougies na ongeveer 30.000 kilometer opgebruikt en moeten ze worden vervangen. Meer geavanceerde en moderne bougies kunnen soms een kilometrage aan tot 60.000 kilometer. Het is altijd zinvol de verschillende specificaties in acht te nemen om gevolgschade door defecte bougies te voorkomen. Bij nieuwe auto’s binnen de garantieperiode kan de fabrikant ook garantieclaims weigeren als de intervallen niet worden nageleefd.

Meestal doen de bougies zonder problemen hun werk tot ze worden vervangen en zouden ze ook nog vele kilometers aankunnen. Zelfs na jaren of lange tijd in garages te hebben gestaan, zijn er altijd bougies die nog perfect werken. Maar je zit er nooit in en van buitenaf is het onmogelijk om een algemene indruk te krijgen van mogelijke of dreigende slijtage.

Het vervangen van alle bougies

In principe moeten alle bougies vervangen worden. Het is belangrijk dat de warmtewaarde van alle pluggen identiek is. Helaas kan dit alleen worden bereikt als alle bougies van dezelfde fabrikant en hetzelfde type zijn en niet verschillend verouderen. Verkeerde of bijvoorbeeld niet-uniforme stekkers als gevolg van het verouderingsproces kunnen de motor beschadigen. Benzinemotoren hebben gewoonlijk één bougie per cilinder, zodat vier nieuwe bougies nodig zijn voor een viercilindermotor of zes voor een zescilindermotor.

Wat zijn de kosten voor het vervangen van je bougies?

Het aantal cilinders van de motor is uiteraard doorslaggevend voor de geraamde kosten voor een verandering in de werkplaats. De kosten variëren van 60 euro (viercilinder) tot een 400 euro (twaalfcilinder) op basis van bougies van een topmerk. Voor kleine auto’s met alleen driecilindermotoren kan een verandering zelfs nog goedkoper zijn. Sommige voertuigmodellen vereisen ook speciale, krachtige bougies; in dat geval kan het ook duurder zijn dan in de voorbeelden. Ook al kunt u losse bougies voor slechts 2 euro op het internet krijgen, het vervangen ervan kost moeite. Factoren zoals bereikbaarheid, waardoor de hoeveelheid werk kan toenemen, of de voorgeschreven interval zijn uiteindelijk van invloed op de werkplaatskosten. Meestal wordt de vervanging echter binnen 30 minuten door de monteurs gedaan.