Een APK keuring is een jaarlijks terugkerende controle die ervoor zorgt dat een auto aan de vereiste veiligheidseisen voldoet en de luchtvervuiling beperkt. APK staat voor Algemene Periodieke Keuring en is verplicht voor alle auto’s ouder dan vier jaar. Tijdens deze keuring worden verschillende onderdelen van de auto gecontroleerd.

Wat wordt er gecontroleerd tijdens een APK-Check

Ten eerste worden de uitstoot, de remmen en de richtingaanwijzers gecontroleerd. De uitstoot wordt gemeten om te bepalen of de auto voldoet aan de wettelijke eisen. De remmen worden gecontroleerd voor het veilig houden van de bestuurder en andere weggebruikers. De richtingaanwijzers worden gecontroleerd om te zorgen dat de bestuurder de richting aangeeft.

Daarna worden de banden, verlichting en stuurinrichting gecontroleerd. De banden worden gecontroleerd op slijtage, druk en de profieldiepte. De verlichting wordt gecontroleerd op de kleur, de kracht en de goede aansluiting. De stuurinrichting wordt gecontroleerd op stuurkracht, stuurprecisie en het vermogen om de juiste richting aan te geven.

Als laatste worden het onderstel, het chassis en de carrosserie gecontroleerd. Onderstel en chassis worden gecontroleerd op eventuele schade en slijtage. De carrosserie wordt gecontroleerd op eventuele roestvorming, sterke deuken en kleine krassen. Een APK keuring is dus een verplichte controle waarbij verschillende onderdelen van de auto worden gecontroleerd. De keuring is belangrijk om de veiligheid van de bestuurder en andere weggebruikers te waarborgen en om te zorgen dat de auto voldoet aan de wettelijke eisen.

Wanneer is de vervaldatum van de APK?

De vervaldatum van een APK keuring verschilt per auto. De vervaldatum wordt bepaald door de leeftijd en de kilometerstand van de auto. Als regel geldt dat een auto die jonger is dan 3 jaar, of minder dan 100.000 kilometer heeft gelopen, ieder jaar moet worden gekeurd. Voor oudere auto’s zijn er andere regels. Onder andere auto’s ouder dan 3 jaar dienen elke 2 jaar gekeurd te worden. Als een auto ouder is dan 10 jaar en meer dan 240.000 kilometer heeft gelopen, dienen deze iedere keer als de kilometerstand de 240.000 kilometer overschrijdt, gekeurd te worden. De exacte vervaldatum kan je terugvinden in het kentekenregister.

Wat zijn de kosten voor een APK Check?

De kosten van een APK keuring variëren. De gemiddelde prijs ligt tussen de €25,00 en €50,00. De prijs is afhankelijk van de auto die gecontroleerd wordt en de garage waar de keuring wordt uitgevoerd. Sommige garages bieden kortingen aan voor bepaalde auto’s, dus het is de moeite waard om online te zoeken naar goedkopere opties.

Auto afgekeurd?

Automatische APK-keuringen worden afgekeurd als de auto niet aan de geldende veiligheidsnormen voldoet. Dit kan te wijten zijn aan technische problemen zoals lekkage, problemen met de remmen of een defecte verlichting. In sommige gevallen kan de auto ook afgekeurd worden als de auto een gevaar voor de verkeersveiligheid vormt of als de auto niet in overeenstemming is met de milieu-eisen.

Waarom is er een APK-regelgeving?

APK regelgeving is een van de belangrijkste regelgevingen in Nederland. Het is bedoeld om te zorgen dat alle voertuigen die op de openbare weg worden gebruikt in een goede staat van onderhoud zijn. APK staat voor Algemene Periodieke Keuring. APK regelgeving is een wet die is ingevoerd in Nederland om te zorgen dat alle voertuigen die op de openbare weg worden gebruikt veilig zijn. De APK regelgeving bepaalt dat alle voertuigen die op de openbare weg worden gebruikt, moeten worden gekeurd door een erkend APK-keuringsstation.

De regelgeving stelt strenge eisen aan de staat van het voertuig. De eisen zijn onder andere dat alle technische onderdelen in goede staat moeten zijn, er geen lekkage mag zijn, de banden goed moeten worden onderhouden en de remmen goed moeten worden onderhouden. Als een voertuig niet aan deze eisen voldoet, zal het APK-keuringsstation weigeren om het voertuig te keuren en zal het voertuig niet op de openbare weg mogen worden gebruikt totdat de eisen zijn voldaan.

De APK is bedoeld om de openbare weg veiliger te maken en om te voorkomen dat voertuigen die in slechte staat van onderhoud zijn, op de openbare weg worden gebruikt. Door de APK regelgeving worden erkende APK-keuringsstations verplicht om voertuigen te keuren op basis van een aantal technische eisen. Als een voertuig deze eisen niet voldoet, kan het voertuig niet op de openbare weg worden gebruikt.

De regelgeving stelt de eigenaar van het voertuig ook in staat om te weten of het voertuig in een goede staat van onderhoud is. Het APK-keuringsstation zal een rapport opstellen na de keuring, waarin staat dat het voertuig voldoet aan de APK-eisen. Dit rapport kan worden gebruikt als bewijs dat het voertuig in een goede staat van onderhoud is als het wordt verkocht of overgedragen aan een andere eigenaar.

De APK regelgeving is van groot belang voor de verkeersveiligheid in Nederland. Door de regelgeving worden voertuigen gecontroleerd op technische eisen voorafgaand aan hun gebruik op de openbare weg. Het voorkomt ook dat voertuigen die in slechte staat van onderhoud zijn, op de openbare weg worden gebruikt. De APK regelgeving is daarom een belangrijke stap voor de verkeersveiligheid in Nederland.