De EGR-klep is in de jaren zeventig in de VS ontwikkeld en wordt sinds 1993 in Europa in een groot aantal voertuigen gebruikt om aan de nieuwe Europese norm Euro 1 te voldoen. De EGR-klep is een betrekkelijk klein afzonderlijk onderdeel, dat niettemin een belangrijk deel van de dieselauto uitmaakt. Hij bevindt zich op het punt waar de motor de uitlaat ingaat. De klep opent en geleidt de uitlaatgassen van de motor terug in de cilinders van de motor.

Hoe werkt ERG-klep?

De Stikstofoxide kan tijdens de verbranding worden tegengehouden. Daartoe worden een bepaalde hoeveelheid uitlaatgassen afgekoeld en vervolgens weer bij de inlaatlucht gemengd. Aangezien het zuurstofgehalte van het brandstof-luchtmengsel lager is bij uitlaatgasrecirculatie, dalen ook de piektemperaturen in de bedrijfstoestand van de motor. Het proces maakt het mogelijk de uitstoot van stikstofoxide met tot 50 procent te verminderen. Hij kan echter alleen in het deellastbereik worden gebruikt, omdat de motor bij volle belasting zoveel mogelijk zuurstof nodig heeft. In principe zijn er twee verschillende typen:

  • Interne hercirculatie van uitlaatgassen: het aanzuigen van de uitlaatgassen in de cilinder werkt via een tijdelijk geopende uitlaatklep.
  • Externe uitlaatgasrecirculatie: een klep buiten de motor brengt een deel van de uitlaatgassen via een pijp en een koeler terug naar het inlaattraject.

De EGR-klep en de vermindering van verontreinigende stoffen

De EGR-klep zorgt ervoor dat de uitlaatgassen die door de motor van uw dieselauto worden geproduceerd, een tweede keer het uitlaatsysteem in worden gestuurd, waardoor ze krachtiger verbranden. Door de uitlaatgassen extra te verhitten, wordt de hoeveelheid stikstofoxiden (NOx) zo veel mogelijk verminderd.

Het doel van dit onderdeel is de hoeveelheid stikstofoxiden te verminderen die later vrijkomen en via de uitlaat in de lucht worden uitgestoten. Deze moleculen zijn bijzonder schadelijk voor de gezondheid: de Wereldgezondheidsorganisatie heeft bekendgemaakt dat stikstofoxiden tot de meest voorkomende oorzaken van longkanker behoren.

Daarom is het van groot belang dat de EGR-klep voldoet aan de laatste Europese norm, sinds 2015 is dat de Euro 6-norm. De Euro 6-norm is een uitlaatgasemissienorm die het niveau van luchtverontreiniging door de uitstoot van uitlaatgassen regelt. Zo wordt het toegestane niveau van stikstofoxidenuitstoot voor dieselauto’s verlaagd tot 80 mg/km in vergelijking met de Euro 3-norm, die nog een uitstoot van 500 mg/km toestond.

De EGR-klep is verplicht voor dieselauto’s omdat de uitstoot van stikstofoxiden veel hoger is dan voor benzineauto’s.